Tháng 09
26

TRANG NGHIÊM TRỌNG THỂ TẤN ĐÀN SA DI, SA DI NI, THỨC XOA

Đăng ngày 26 - 09 - 2015 lúc 23 : 30 : 33

Theo chương trình Đại giới đàn Vĩnh Gia đã ấn định, tối nay ngày 14/8 ÂL tại chùa Đạo Nguyên (Giới trường Tăng) hành lễ Tấn đàn Sa di và tại chùa Diệu Quang (Giới trường Ni) hành lễ Tấn đàn Sa di ni và Thức xoa.

Trước đó, các giới tử cầu thọ giới pháp đã lắng đọng tâm tư nghe TT.Thích Đồng Nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp PG Quảng Nam khai đạo giới tử.

DSC_5996 (Copy)

Đúng vào lúc 18h30, tại giới trường chùa Đạo Nguyên, chư giới tử phủ phục một dạ chí thành hướng về Hội đồng Thập sư cầu thọ giới pháp. Sự trang nghiêm, thanh tịnh ở giới trường làm tăng thêm năng lượng mãnh liệt của giới tử. Nhị vị dẫn thỉnh sư đã hướng dẫn các giới tử tác lễ cung thỉnh chư Hòa thượng Tam sư và Thất chứng để thực hiện nghi thức truyền giới Sa di.

Tại buổi lễ, sau khi đại Tăng vấn hòa, HT.Thích Thiện Thành – Đệ nhất Giáo thọ A xà lê đã thực hiện vấn nạn các giới tử; HT.Thích Hạnh Niệm – Yết ma A xà lê đã làm lễ tác pháp Yết ma truyền giới; HT.Thích Thiện Duyên – Đàn đầu Hòa thượng đã khai thị và truyền thập giới cho các giới tử.

HT.Thích Hạnh Niệm đã trao mạn y và đãy lọc nước (là pháp cụ hộ mạng chúng sanh) cho chư giới tử và khuyến tấn các giới tử vâng giữ và hành trì.

Lễ tấn đàn Sa di tại giới trường chùa Đạo Nguyên đã thành tựu viên mãn, các giới tử đã giới thể châu viên, trong niềm hỷ lạc vô biên. Sau khi thọ giới, các giới tử được BTC hướng dẫn niệm Phật tuần nhiễu quanh giới trường làm tăng thêm sự trang nghiêm và thanh tịnh.

Cùng ngày, tại giới trường chùa sư nữ Diệu Quang, lễ chính thức Tấn đàn Sa di ni đúng vào lúc18h30 và Tấn đàn Thức xoa lúc 20h00. Các giới tử đã trang nghiêm tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư đăng đàn truyền giới. Theo đó, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn – ngôi Đàn đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện – ngôi Yết ma A xà lê; Ni sư Thích Nữ Từ Hạnh – ngôi Giáo thọ A xà lê; cùng 7 vị Ni sư làm tôn chứng đã tác pháp Yết ma, tấn đàn truyền giới. Các giới tử Sa di ni, Thức xoa tại giới trường Diệu Quang đã lần lượt đối trước chư tôn đức Ni thọ nhận giới pháp.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Khai Đạo Giới Tử

Tấn Đàn Sa di tại Giới trường Đạo Nguyên

Tấn Đàn Sa di Ni tại giới trường Diệu Quang

Tấn Đàn Thức xoa tại Giới trường Diệu Quang

Ban TT-TT PG Quảng Nam