Tháng 07
07

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÙA AN KHÁNH

Đăng ngày 07 - 07 - 2015 lúc 15 : 06 : 46
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM           Chùa An Khánh

Xã Tam Thành, huyện Phú Ninh

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 Tam Thành, ngày     tháng     năm 2015.

 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUA NHIỀU

GIAI ĐOẠN CỦA CHÙA AN KHÁNH

Ngôi chùa được xây dựng 1956 

 • Giai đoạn thứ I: “ Từ năm 1956 – 1963”. Hiện có 25 hộ Đạo hữu gồm khu vực “ Trường Thành, An Toàn, Khánh Lộc”

Giai đoạn này Đạo Hữu sinh hoạt viên tập tại chùa Kỳ Bình (nay là chùa Pháp Minh).

 • Giai đoạn thứ II: “ Sau lật đổ Gia Đình Trị Ngô Đình Diệm

                                 (1/11/1963)”

Vức Trường Thành được tổ chức hình thành. Nhờ vào sự phát tâm của Đạo hữu lúc bây giờ. Mặc dù chưa có nơi thờ phụng Phật tổ. Tất cả đạo hữu đã phát tâm phụng Phật và đã vào chùa Lâm Điền thỉnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni về Phụng Thờ tại nhà đạo hữu Hồ Thêm ( thân sinh của đạo hữu Hồ Toại, đội 6, thôn Trường Thành).

Trong thời gian này theo chỉ đạo của BĐD chùa Kỳ Bình tổ chức thành lập vức và bầu Ban đại diện của vức.

 • Ban đại diện vức Trường Thành gồm các đạo hữu:

+ Bác Lê Dụng (bác Hậu): vức Trưởng.

+ Bác Nguyễn Chất ( bác Dung): vức Phó.

+ Bác Hồ Lũy (bác Thưởng): Tài chánh.

+ Bác Lê Khiết (Thưởng): Ban nghi lễ.

+ Bác Trương Lạc (Điền): Ban nghi lễ.

Đạo hữu đã quyết định thỉnh tượng Phật về nhà bác Lê Dụng (vức trưởng) để thờ phụng và làm nơi sinh hoạt tu học. Chủ yếu vào ngày 30 và 14 hàng tháng, ngày mùng 1 và rằm hoặc các ngày lễ lớn Đạo hữu thường đi sinh hoạt tại chùa Kỳ Bình ( chùa Pháp Minh).

Dù điều kiện tu học còn gặp nhiều khó khăn, nhà phụng thờ chật chội. Tất cả đạo hữu đã hạ quyết tâm tìm vị trí đất để xây dựng ngôi vức. Qua nhiều lần kêu gọi sự phát tâm cúng dường của Ban đại diện vức. Đến năm 1965, cố đạo hữu Nguyễn Thị Quyền đã phát tâm cúng hiến khu đất vườn. Nhờ hồng ân Tam Bảo độ trì của Đức Phật. Đạo hữu dù có ít nhưng tất cả đều phát tâm vì ngôi Tam Bảo. Qua nhiều ngày phát tâm lao động khai phá, đóng góp vật chất, tích lũy hơn 3 năm. Đến khoảng tháng 3 năm 1969, ngôi Tam Bảo vức Trường Thành được xây dựng khang trang. Khánh thành vào khoảng tháng 7 năm 1969, lại một lần nữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được chuyển đến chính thức phụng thờ tại ngôi chùa vức Trường Thành. Từ đó sự viên tập Đạo hữu để tu học và sinh hoạt thuận tiện hơn, việc phát triển đạo hữu tăng hơn trước.

Lúc bấy giờ Ban Đại Diện vức gồm có:

+ Bác Trương Lạc (Điền): vức trưởng.

+ Bác Nguyễn Chất: NL phó.

+ Bác Trương Hồng Thái: thư ký

+ Bác Lê Dụng: NC

+ Bác Nguyễn Nhơn (Năng): Phó.

+ Bác Nguyễn Thị Thọ: hương khói, quản lý dụng cụ vức.

Ban nghi lễ vẫn giữ nguyên và bổ sung gồm: Quý Bác Đạo hữu Lê Khiết, Nguyễn Chất, Nguyễn Hiến, Phạm Phậm, Lê Cầm, Nguyễn Phẩm.

Mãi đến tháng 4 năm 1975, sau ngày giải phóng quê hương Đất nước được thống nhất. Bác Trương Lạc phát tâm đến ở tài chân Pháp Minh để giữ chức gọi là từ chùa. Do đó, đạo hữu đã nhất trí giao cho bác Nguyễn Nhơn quyền trưởng vức vì chưa hết nhiệm kỳ. Bổ sung Bác Nguyễn An vức phó, bác Trương Hồng Thái (thư ký) quản chức tài chính và Ban nghi lễ được phân công theo khu vực xóm thôn.

 • Trường Thành do Bác Lê Khiết – Trưởng ban – Chịu trách nhiệm.
 • Khánh Lộc do Bác Nguyễn Nhơn – Trưởng ban – chịu trách nhiệm.
 • An Toàn do Bác Nguyễn Chất – Trưởng ban – chịu trách nhiệm.

Đến năm 1983 dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh Độ Phật Giáo Quảng Nam. Theo tổ mà luật pháp cho phép (chùa Kỳ Bình đổi tên thành chùa Pháp Minh. Cũng tại thời điểm này vức Trường Thành được đổi thành chùa An Khánh).

Lúc bây giờ Ban Đại Diện gồm:

 • Bác Hồ Toại – Trưởng Ban đại diện 1985-1988.
 • Bác Trần Dâng – Phó ban.
 • Ông Lê Văn Nghĩa – thư ký.
 • Ông Trương Văn Hồng – Phó ban nghi lễ.
 • Bác Lê Khiết – trưởng ban nghi lễ.
 • Ông Nguyễn Sự – Thủ quỹ.
 • Ông Nguyễn Thuật – Phó ban nghi lễ.

 

Cổng tam quan xây dựng năm 2000

 • Nhiệm kỳ II: 1989 -2001
 • Đồng thời ngôi chùa được trùng tu và xây dựng thêm nhà nghĩ và nhà bếp.
 • Tiếp tục Bác Hồ Toại được Đạo hữu bầu làm trưởng ban Đại diện nhiệm kỳ 2. Nhưng vì tuổi cao sức yếu lâm bệnh từ trần vào năm 2001
 • Ông Lê Văn Nghĩa nhận nhiệm vụ quyền trưởng ban.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ. Và đạo hữu bầu lại Ban Hộ Tự nhiệm kỳ mới gồm:

 • Ông Trương Văn Hồng: trưởng ban đại diện.
 • Ông Lê Văn Nghĩa: phó ban
 • Ông Hồ Thanh Hùng: thư ký.
 • Ông Nguyễn Sự: trưởng ban nghi lễ.
 • Ông Nguyễn Thuật: phó ban nghi lễ.
 • Ông Hồ Minh Thể: phó ban đại diện.

Ngôi chùa được trùng tu năm 2008

Được sự tín nhiệm của đạo hữu ông Trương Văn Hồng được bầu trúng trưởng ban Hộ tự thêm 01 nhiệm kỳ nữa. Từ năm 2008 – 2011 đổi thành Ban Hộ Tự. Trong thời điểm này năm 2009 được sự phát tâm cúng dường của Đạo hữu thập phương với sự nhiệt tình của toàn ban hộ tự. Chùa An Khánh được trùng tu, xây dựng và nâng cấp khang trang như hiện nay. Vì sự phát triển của Đạo hữu ngày càng đông. Từ 25 Đạo hữu lúc ban đầu đến thời kỳ này trên 80 Đạo hữu đăng ký sinh hoạt tu học tại chùa.

Đến nay 2011 hết nhiệm kỳ. Ông Trương Văn Hồng nghĩ và bầu lại ban hộ tự gồm có:

 • Ông Nguyễn Sự: Trưởng Ban Hộ tự.
 • Ông Lê Văn Nghĩa: Phó Ban Hộ tự.
 • Ông Hồ Minh Thể: Phó Ban Hộ tự.
 • Ông Lê Tấn Hải: Thư Ký.
 • Ông Phạm Đình Chương: Kế toán tài chính.
 • Bà Lê Thị Thú: đời sống.
 • Ông Trương Văn Ký: công tác từ thiện.
 • Ông Trương Văn Hồng: trưởng ban vận động.
 • Ông Nguyễn Cao Thiên: trưởng ban nghi lễ.

Đến tháng 6/2011 nhân duyên lại đến. Được sự phát tâm của thầy Thích Thông Thiện về trụ trì tại chùa và năm 2012 chính thức thành lập gia đình Phật tử . Từ đó, tinh thần tu học của Đạo hữu và phật tử được nâng lên. Đạo hữu và phật tử tăng lên hơn 300. Được sự hướng dẫn tu học của thầy hiện tiền tăng. Tạo thêm niềm tin cho đạo hữu tu học. Đến 20/7 âm lịch được sự phát tâm của thầy và sự phát tâm của toàn đạo hữu đã xây dựng và nâng cấp nhà bếp, nhà vệ sinh, khu sinh hoạt họp hội. Lại một lần nữa thầy đã phát tâm và được sự phát tâm cúng dường của thập phương đã mở rộng khuôn viên của chùa tạo cảnh quan môi trường đúng với ngôi Tam Bảo Chùa An Khánh.

Hằng đêm đạo hữu Tụng kinh

Trải qua nhiều giai đoạn, nên không được rỏ lắm .mong quý vị góp ý thêm

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT

 Chùa An Khánh