Tháng 03
28

Liên hệ

Đăng ngày 28 - 03 - 2015 lúc 01 : 06 : 52

Chùa An Khánh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Điện thoại: 0976.728.859 | Email: thichthongthien@gmail.com

Trụ trì: THÍCH THÔNG THIỆN

www.fb.com/thichthongthien