Tháng 09
26

CÓ 350 GIỚI TỬ XUẤT GIA TRẢI QUA KỲ THI KHẢO HẠCH TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN VĨNH GIA

Đăng ngày 26 - 09 - 2015 lúc 23 : 53 : 44

Ngày đầu tiên 14/8/ÂL (24/9/2015) tại chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ, có 350 giới tử Tăng Ni trải qua kỳ thi khảo hạch một cách nghiêm mật tại đại giới đàn Vĩnh Gia.

DSC_5791 (Copy)

Ngoài những yêu cầu về điều kiện để được xét duyệt, các giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni, còn phải qua kỳ khảo hạch với hình thức trắc nghiệm Phật pháp và luật học; tụng thuộc 4 cuốn luật gồm: Tỳ ni, Sa di, Oai nghi và Quy sơn cảnh sách, các giới tử đều vượt qua. Đặc biệt, có 6 giới tử Sa di xuất sắc đã tụng thuộc lòng 4 cuốn luật.

Theo thông tin kết quả từ ban khảo hạch cho biết; Thủ Tỳ kheo: Giới tử Quảng Minh (Văn Viết Quang): 50,5 (đ); Á Tỳ kheo: giới tử Thanh Nghiêm (Nguyễn Hùng Triều): 50,0 (đ); Thủ Tỳ kheo ni: giới tử Thông Nhã (Phạm Thị Thu Nhi): 51,0 (đ); Á Tỳ kheo ni: giới tử Thông Hoàn (Lê Nguyễn Hạnh Tiên): 50,5 (đ); Thủ Thức xoa ma na: giới tử Bảo Tuyền (Nguyễn Thị Tâm): 49.5 (đ); Á Thức xoa ma na: giới tử Thường Bích (Huỳnh Thị Trà My): 49,0 (đ); Thủ Sa di: giới tử Nhuận Tín (Phạm Tiến Quý): 51,0 (đ); Á Sa di: giới tử Chúc Hiến (Trà Văn Vinh): 50,0 (đ); Thủ Sa di ni: giới tử Bảo Phương (Nguyễn Thị Hoan): 48 (đ); Á Sa di ni: giới tử Thông Chính (Nguyễn Thị Thùy Trang): 47,0 (đ).

10 giới tử xuất sắc trên sẽ được BTC đại giới đàn phát thưởng tại lễ bế mạc diễn ra vào lúc 10h00 ngày 16/8/ÂL sắp đến.

Một số hình ảnh tại cuộc khảo hạch giới tử:

Ban TT-TT PG Quảng Nam