luong-hoang-sam-bia-2

LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP – Tụng 2/2

Ngày 06/07/2015 lúc 05:54:13
luong-hoang-sam-bia-2

LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP – Tụng 1/2

Ngày 06/07/2015 lúc 05:51:50
images

Một ngày tu ở Vạn Phật Thánh Thành

Ngày 06/07/2015 lúc 05:15:59
images

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ngày 06/07/2015 lúc 04:37:46