912599_242542082555454_1886070040_n

DANH SÁCH ĐẠO HỮU QUÁ CỐ TIỀN NHÂN CÔNG ĐỨC

Ngày 07/07/2015 lúc 15:17:48

DANH SÁCH ĐẠO HỮU QUÁ CỐ TIỀN NHÂN CÔNG ĐỨC “ Kỳ Siêu, Cúng giổ vào ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch hằng năm” STT HỌ VÀ TÊN 1 Lê Dụng ( Hậu) 2 Hồ Thêm (Toại) 3 Trương…

911720_242542049222124_1954365497_n

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÙA AN KHÁNH

Ngày 07/07/2015 lúc 15:06:46

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM           Chùa An Khánh Xã Tam Thành, huyện Phú Ninh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Tam Thành,…